Prevádzkujete portál, blog, facebook stránku alebo viete o nejakom médiu na Slovensku v Čechách, Maďarsku v Poľsku, alebo kdekoľvek vo svete ?
Prosím  napište nám, radi ho tu spropagujeme.

Newspapers

Internet database

Virtual gallery

Radio broadcasting

Telecast

Internet radio broadcasts

Internet TV

Festivals

Blogs

Roma Museum