Prevádzkujete portál, blog, facebook stránku alebo viete o nejakom médiu na Slovensku v Čechách, Maďarsku v Poľsku, alebo kdekoľvek vo svete ?
Prosím  napište nám, radi ho tu spropagujeme.

Noviny

Internetová databáza

Virtuálna galéria

Rozhlasové vysielanie

Televízne vysielanie

Internetové rozhlasové vysielanie

Internetové televízne vysielanie

Festivaly

Blogy

Rómske múzea